De Parochiemonitor is een goed instrument om in relatief korte tijd in beeld te brengen wat jouw geloofsgemeenschap kleurt en karakteriseert. Het trefwoord daarbij is context.

De parochiemonitor helpt rooms katholieke geloofsgemeenschappen om hun context in beeld te brengen. De context is zowel de samenleving waarin de geloofsgemeenschap staat, als de kenmerken van die gemeenschap zelf.

De gemeentemonitor is met het zelfde doel afgestemd op protestantse gemeenten.

De diaconale monitor wil de diaconale potentie van een geloofsgemeenschap in beeld brengen.

Het doel is om richting te geven voor de toekomst door specifieke mogelijkheden van de geloofsgemeenschap  in kaart te brengen.