Boek

Het werkt. Geloofsgemeenschap in beweging door de Parochiemonitor.

Geloofsgemeenschappen kunnen met het gebruik van de Parochiemonitor in beweging worden gebracht. Dankzij dit instrument en het ermee verbonden gesprek (her-)vindt menige geloofsgemeenschap een visie op kerk-zijn en een kerk-opbouw-visie voor de toekomst.

Een bewustere kijk op de eigen mogelijkheden helpt een koers te bepalen, ook met het oog op bovenplaatselijke samenwerking. Een koers die mee gebaseerd is op de sociale en geloofs-werkelijkheid waarin de parochie staat. Achter de Parochiemonitor schuilt de overtuiging dat een goede en/of visionaire kijk op de parochie verbonden dient te worden met de werkelijkheid van een parochie. Een en ander te bekijken vanuit een contextuele benadering.

Dit instrument is vanaf 2008 ontwikkeld in het kader van het vak kerkopbouw bij Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing met studenten theologie/ pastoraal werk. In dit boek schetsen de auteurs de achtergronden, ontwikkelingen en ervaringen met de monitor. Op basis van analyses van 90 geloofsgemeenschappen die dezelfde versie Parochiemonitor hebben gebruikt formuleren zij conclusies die tendensen aangeven en bevindingen voor verder onderzoek. Wat maakt geloofsgemeenschappen vitaal en welk kerkmodel kan helpen om die vitaliteit tenminste vast te houden? Inmiddels is de monitor een gewaardeerd instrument. In het bijzonder met het oog op kerkopbouw en beleidsontwikkeling. De ervaring in ongeveer 140 parochies en gemeenten is gebruikt om de monitor te actualiseren tot Parochiemonitor 3.0.