Bestellen

Het Werkt. Geloofsgemeenschap in beweging door de Parochiemonitor.

Drs. Klaas de Jonge en Dr. Hans Jonker, uitgave in eigen beheer, 392 pagina’s. Met de lange adem van 15 jaar onderzoek worden met dit boek de uitgangspunten en resultaten van de Parochiemonitor op tafel gelegd.

Al met al een rijke verzameling gegevens die uitnodigt tot voortgaand onderzoek (geloofsgemeenschappen veranderen snellen dan we kunnen onderzoeken).

Een spiegel met concrete gegevens over ruim honderd parochies die uitnodigen in de spiegel van uw eigen gemeenschap te kijken: een hulp tot zelfreflectie.

Het veel gehoorde woord context krijgt hier betekenis, krijgt handen en voeten voor wie het wil zien. Houd de spiegel omhoog en ontdek de impact van uw eigen context. Het beeld is vaak verrassend herkenbaar.

Actieprijs
Dit boek is in de loop van 2022 verschenen.
Bestel een exemplaar voor de actieprijs à € 21,95 (normaal € 23,95), exclusief verzendkosten.
Stuur onderstaande gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode, Woonplaats

vermeldt hierbij:
Bestelt hierbij ……. exemplaar/exemplaren van Het Werkt. Geloofs-gemeenschap in beweging door de Parochiemonitor

voor € 21,95 exclusief verzendkosten (de actieprijsprijs geldt dit voorjaar 2023).

Stuur uw gegevens aan: info@parochiemonitor.nl